Ainon ornamentti

Lars Holmström

Järvenpää

Valmistumisvuosi

2016

Ympäristö
  • Infrastruktuuri
  • Rakennukset, ulkopuoli
Toteutustapa
  • Maalaus
Paikkakunta

Järvenpää

Ainon ornamentti väriteos perustuu selkeään zigzag kuviointiin, joka luo toiminnallisen tapahtuman rakennuksen kolmella seinällä. Väritapahtumassa siirrytään asteettain lämpimistä kylmiin väreihin. Teräselementtien taivutukset ja sivujen erilaiset perforoinnit aiheuttavat saman värin muuntumiseen hieman tummemmaksi tai vaaleammaksi johtuen valon tulosuunnasta ja diffuusi-ilmiöstä. Näin viidestä lähtöväristä generoittuu uusia variaatioita havannoitaessa rakennusta eri suunnista.

Teos kartalla