Elina Aho

Jäsenjärjestö
  • Muu ry
Puhelinnumero

0503630360

Sähköposti

aho.elina@gmail.com

  • Minulla ei ole Y-tunnusta.
  • Pystyn laskuttamaan
  • Kuulun ennakkoperintärekisteriin.

Elina Aho (s.1981) on Skotlannin The Glasgow School of Arts’ista vuonna 2012 valmistunut taiteen maisteri ja kuvataiteilija.  

2015 Aho työskenteli Suomen New Yorkin Kulttuuri-instituutin ja Triangle Arts Residency:n yhteistyöresidenssissä 3 kuukautta Suomen Kulttuurirahaston tuella.

2014-2015 Aho työskenteli nuorena taiteilijana Helsingin kaupunginkanslian HelCre-hankkeessa, jossa tavoitteena oli ihmisten osallistaminen elin- ja työympäristöjen kehittämiseen taiteen keinoin, sekä taiteellisten menetelmien kehittäminen.

Yhteistyökumppaneina on ollut mm. Helsingin Kaupunginmuseo, Stadin ammattiopisto, GE Health Innovation Village, Kotkankadun Suojapirtti, Kivelän sairaala, HKL, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Otavan opiston Osuuskunta, Kriittinen korkeakoulu, Taidekoulu Maa ja Palmenia/ Tevere Oy.

Aho on pitänyt 12 yksityisnäyttelyä ja osallistunut 32 yhteisnäyttelyyn Suomessa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Ahon teoksia on mm. British Airwaysin kokoelmissa. Lisäksi Aho on ollut mukana esiintyjänä neljässä eri performanssiprojektissa.

Aho toimii kuvataiteilijana, sekä yhteisötaiteen, aikuistaidepedagogiikan ja organisaatioiden taidelähtöisen kehittämisen parissa. Aho on erityisen kiinnostunut ruumiillisuudesta ja moniaistisuudesta piirustuksessa ja maalauksessa, sekä monialaisesta yhteistyöstä ja dialogisuudesta