Anna-Lea Kopperi

Jäsenjärjestö
  • Suomen Kuvanveistäjäliitto
Sähköposti

anna-lea.kopperi@wippies.fi

  • Minulla ei ole Y-tunnusta.
  • Pystyn laskuttamaan
  • En kuulu ennakkoperintärekisteriin

Anna-Lea Kopperi tunnetaan kansainvälisenä kuvataiteilijana julkisista tilaveistoksistaan sekä ympäristö- ja yhteisöteoksistaan.

Paikkasidonnaiset teokset syntyvät paikan arkkitehtonisista, ekologisista ja yhteisöllisistä elementeistä. Minimaalisista eleistä, harkituista materiaalivalinnoista ja valon variaatioista kasvaa kokonaisvaltaisia näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaistimuksiksia tilassa. Taiteilija yhdistää paikan aistimukset henkilökohtaisiin ja eksistentiaalisiin kysymyksiin kuten elämä ja kuolema, aika ja jatkuvuus.

Eri puolilla Eurooppaa on rakennettu Kopperin pysyviä veistoksia, mm. Bioketju Helsingin Yliopiston Viikin Biokeskuksessa, Pointillistinen silta Imatralla ja Together -graniittiveistos Vejbyssä Tanskassa. Osallistava ympäristöteos Unelmien saari toteutettiin 56. Venetsian Biennaalissa 2015.

Yhteisöllisiä pysyväisteoksia taiteilija on toteuttanut eri sosiaaliryhmien kanssa, mm. Tunne Autorata päiväkoti Otavassa ja Muisto Pakilan vanhainkodissa Helsingissä. Vuonna 2013 Valtion taideteostoimikunta palkitsi Kopperin Hiljainen paikka -ympäristöteoksen.

Kopperin teoksia on eri maiden julkisissa kokoelmissa ja niitä on ollut esillä Euroopassa ja Aasiassa 1990-luvulta lähtien. Mirrors of Times ja Room of Angels peili-installaatiot toteutettiin Within Light / Inside Glass -näyttelyissä Lissabonissa ja Venetsian Palazzo Loredanissa 2015. Lisäksi teoksia on ollut esillä mm. A-Ajatushissi Amos Andersonin Taidemuseossa Helsingissä; Artisterium International Art Exhibition and Art Events Tbilisissä Georgiassa; Overbeck-Gesellschaft Lyypekissä; Kastanjan halaaminen – hautaportaat, Documenta X rinnakkaisnäyttelyssä Kasselissa, Saksassa.

Anna-Lea Kopperi is internationally known for her public sculptures as well as for her environmental and interactive works. Her site-specific artworks arise from the architectural, spatial and social aspects of the site varying materials, light and interaction.

They become comprehensive visual, oral and feeling sensations in spaces. In her oeuvre, she combines her perceptions of spaces with existential questions like life and death, time and continuity.
Permanent sculptures of Kopperi have been erected around Europe, e.g.

Bio Chain in Biocentre of Helsinki Univercity, Pointillistic Bridge in Imatra and granite sculpture Together in Vejby, Denmark. Participatory environmental artwork Isle of Dreams was exposed at the 56th Venice Biennale 2015. She has realized permanent communal artworks with participants of different social groups, e.g. Feelings Motorway in

Kindergarten Otava and Memory in Pakila Old People’s Home in Helsinki. Her environmental artwork Silent site was awarded a Prize by the Finnish State Art Commission 2013.

Kopperi’s works are in the public collections of different countries and they have been exhibited in Europe and Asia since the 1990s. Her recent mirror installations Mirrors of Times and Room of Angels were exposed at Within Light / Inside Glass exhibitions in Lisbon and in Palazzo Loredan, Venice 2015. Her works have been exhibited A-Thought Lift at Amos Anderson Art Museum in Helsinki; Artisterium International Art Exhibition and Art Events in Tbilisi, Georgia; Overbeck-Geselschaft in Lübeck; Embrazing the Chestnut Tree – Grave Stairs, parallel to Documenta X Exhibition in Kassel, Germany.