Denise Ziegler

Jäsenjärjestö
  • Muu ry
  • Suomen Kuvanveistäjäliitto
Puhelinnumero

+358 503320965

Sähköposti

denisezieglerdeniseziegler@gmail.com

  • Minulla on Y-tunnus.
  • Pystyn laskuttamaan
  • Kuulun ennakkoperintärekisteriin.

Olen sveitsiläissyntyinen helsinkiläistaitelija ja julkisen tilan tutkija. Parhaillaan (2020) toimin tutkijatohtorina Taideyliopiston Kuvataideakademiassa. Teokseni ovat jälkiä eleistä, inhimillisestä toiminnasta, jostain tapahtuneesta. Rekonstruoin tapahtumia, jotka viittaavat jokapäiväisiin esineisiin tai huomaamattomaan inhimilliseen toimintaan kuten huonekasvit tai aidan korjaustoimenpiteita ja siirtäen ne uusiin konteksteihin. Tämä antaa teoksilleni sekä runollisia, mutta myös ristiriitaisia ja toisinaan jopa koomisia tai tautologisia piirteitä. Rekonstruoimani tapahtumat ovat yleensä esineiden kolmiulotteisia yhdistelmiä, mutta ne voivat myös olla piirroksia, maalauksia, videoteoksia tai kirjallis-visuaalisia teoksia. Työskentelen usein julkisessa tilassa ja julkisen tilan kanssa. Teoksissani pyrin paikkakohtaiseen ja paikkasidonnaiseen työskentelyyn.

Olen toteuttanut useita teoksia julkiseen urbaaniin tilaan – sekä pysyviä teoksia että lyhyempikestoisia interventioita. Teoksillani pyrin ottamaan kantaa julkisessa tilassa vallitseviin olosuhteisiin ja vaikuttamaan siitä tehtyihin tulkintoihin. Teoksillani pyrin tuomaan esille jotain siitä, miten koemme ympäristömme. Nostan usein ohikulkijan ympäröivän tilan olennaiseksi osaksi ja sen tärkeimpänä kehittäjänä. Teoksillani haluan myös kehittää julkisen taiteen mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia rakennetun ympäristön olennaisena elementtinä.