Enni Kömmistö

Jäsenjärjestö
  • Taidemaalariliitto
Puhelinnumero

0505952861

Sähköposti

enni.kommisto@saunalahti.fi

  • Minulla ei ole Y-tunnusta.
  • Pystyn laskuttamaan
  • En kuulu ennakkoperintärekisteriin

Teen samaan aikaan useampia projekteja, jotka valmistuvat joko yksi kerrallaan tai vielä todennäköisemmin samanaikaisesti, päällekkäin, limittyen. Kun ne alkavat valmistua, niin suunnittelen seuraavia: suhteessa toisiinsa, aikaisempiin aiheisiin ja sen hetkiseen tilanteeseen liittyen. Haen tavallaan koko ajan perusteluja tekemiselle. Vaikutelma voi olla hajanainen, mutta työskentelyni on aika loogista ja aikaisemman jatkoksi rakentuvaa ja sen hajotessa kaikkea uudelleen kokoavaa.

Käytän mielelläni aikaa suunnitteluun ja ideointiin, mutta pystyn myös tarttumaan toimeen spontaanisti. Olen kiinnostunut maailmasta merkityksellisenä todellisuutena ja taiteesta ympäröivää todellisuuttamme lukevana kielenä. Ajattelen, että maailmaa voi elää ja ymmärtää tekemällä siitä ja ympäristön kanssa teoksia, taidetta, taidetekoja. Olen kiinnostunut taidetta ja taidekasvatusta yhdistävistä hankkeista, maailmasta itsessään: löydettynä, asuttuna, rakentamattomana, tutkittuna, pysyvänä, muuttuvana. Universumista, maailmankaikkeuksista, tähdistä, todellisuudesta, kaiken jatkumisesta, olemassaolon edellytyksistä.