Majbritt Huovila

Jäsenjärjestö
  • Taidemaalariliitto
Puhelinnumero

0407354132

Sähköposti

info@majbritt.fi

  • Minulla ei ole Y-tunnusta.
  • En pysty laskuttamaan
  • En kuulu ennakkoperintärekisteriin

Majbritt Huovilan taiteelle on leimallista vahva lataus ympäristön kokemiseen. Hän on teoksissaan myös ottanut kantaa ympäristön muutoksiin. Taiteilijan aarrearkkuna ja löytämisen lähteenä toimii taiteilijalle lapsuuden ja nuoruuden ajalta Nikkilän sairaala-alue.

Huovila maalaa värikylläisiä teoksia, joilla on yhteys maisemallisiin kohtiin. Maalaukset ovat abstrahoituja havaintoja, joiden taustalla on ajateltu historia. Usein maalaukset ovat paikkasidonnaisia ja kertovat tilan tuntemisesta ja läsnäolosta. Luontaisen jatkumon maisemaan, teoksissaan, taiteilija luo rakenteellisilla ratkaisuilla.

Huovila tuottaa teostensa materiassa myös sisältöjä. Hän hyödyntää lähiympäristön kasvien väripigmenttejä, saaristosta tuotua venettä, vanhoja banderolleja tai rakentaa teoskokonaisuuden kylän alueesta historiallisella näkökulmalla pukemalla sen virtuaaliseen muotoon.

Huovilan materiaalivalinnat ovat arkipäivään sidottuja, mutta tukevat ajattelun ja käden yhteistyötä. Taiteilijalle on tärkeää vuorovaikutus itsensä ja paikan välillä.
©Anitta Ruotsalainen