Jenni Tieaho

Jäsenjärjestö
  • Suomen Kuvanveistäjäliitto
Puhelinnumero

+358 40 72 72 609

Sähköposti

jenni@jennitieaho.fi

  • Minulla on Y-tunnus.
  • Pystyn laskuttamaan
  • En kuulu ennakkoperintärekisteriin

Taiteeni rakentuu veistoksista, installaatioista ja ympäristötaiteesta. Aloitin urani vuonna 1997. Teoksissani minulla ovat keskiössä luonnonmateriaalit kuten paju, koivuntuohi ja erilaiset kasvien osat sekä teräs usein runkomateriaalina.

Työskentelyni lähtökohdat ovat suomalaisessa mytologiassa ja myyttisessä metsätarustossa. Minulle luonto on kuin toinen kansalaisuus ja kieli. Luonnossa on mahdollista muodostaa käsitystä ajasta, rajoista, hyvästä ja pahasta.
Vuosien varrella olen osallistunut lukuisiin yksityis- ja yhteisnäyttelyihin, sekä ympäristötaidenäyttelyihin.

Teoksiani löytyy Suomen valtion , Helsingin kaupungin, Kuurojen palvelusäätiön, Helsingin diakonissalaitoksen ja Saastamoisen säätiön taidekokoelmista.

Julkisiaveistoksiani on esillä muun muassa Helsingin Yliopiston tiloissa , Kansalliskirjaston tiloissa sekä Korkeasaaresta.

Yksityisille olen tilaustyönä toteuttanut useita eläinaiheisia veistoksia.

Vuonna 2019 juhlisti "Musta Joutsen" ympäristötaidenäyttelyni 20-vuotista taiteilijuuttani Gallen-Kallelan museon puistoalueella. Tuija Wahlroosin, Gallen-Kallelan museon museojohtajan lausumaa ympäristötaidenäyttelystäni: "Uskaltaisin sanoa, että Tieahon teokset herkistivät ja avasivat ihmisiä aivan erityisellä tavalla niin itse teosten kuin Tarvaspään ja Gallen-Kallelan maailmaan."

Anne Pelinin , Gallen-Kallelan museon näyttelypäällikön sanoin: "Jenni Tieahon teokset syntyvät vuoropuhelussa luonnon rytmin ja materiaalien kanssa. Teokset ovat usein lähtökohdiltaan paikkasidonnaisia pohjautuen osin alueelta kerättyihin luonnonmateriaaleihin. Veistokset tulevat muodostamaan tarinallisen kehän pihan muotojen ja puiden kanssa. Sisällölliset teemat heijastelevat ihmisen suhdetta luontoon ja sen samanistisia voimia.
Taiteilijan teokset koskettavat muistijälkiä myyttisestä ajasta jolloin ihminen eli läheisessä suhteessa luontoon. Tieahon teokset herättävät pohdiskelemaan luonnon kokemisen tasoja sekä mytologian merkitystä tässä ajassa. Luonnonmateriaalien käyttöön pohjautuvat teokset herättävät pohdiskelemaan myös luontosuhdettamme ja luonnonympäristöjen merkitystä tulevaisuudessa."