Antti Jokinen

Jäsenjärjestö
Sähköposti

jokinen.aj@gmail.com

  • Minulla ei ole Y-tunnusta.
  • Pystyn laskuttamaan
  • En kuulu ennakkoperintärekisteriin

Antti Jokinen on kuvataiteilija (AMK) ja kuvataidekasvatuksen maisterivaiheen opiskelija.
Rovaniemellä asuva Jokinen on taiteellisen työskentelyn lisäksi tehnyt opetustyötä.
Monipuolisesti eri grafiikan ja valokuvauksen tekniikoita työssään yhdistävän Jokisen työskentely on ympäristö- ja yhteisölähtöistä, paikkasidonnaista ja luontolähtöistä.
Kerron mielelläni lisää.