Jyrki Poussu

Jäsenjärjestö
  • Taidemaalariliitto
Puhelinnumero

0400933873

Sähköposti

jyrki.poussu@gmail.com

  • Minulla on Y-tunnus.
  • Pystyn laskuttamaan
  • En kuulu ennakkoperintärekisteriin

Oululainen, värikkäistä puuveistoksista ja reliefeistä tunnettu kuvataiteilija Jyrki Poussu valmistui Lahden taideinstituutista vuonna 1988. Poussu on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyjä suomessa ja hänen teoksiaan on nähty useissa yhteis- ja ryhmänäyttelyissä kotimaassa sekä ulkomailla. Taiteilija oli mukana mm. Pietarissa vuonna 2016 järjestetyssä suomalaista taidetta esittelevässä Värien hyökkäys - näyttelyssä Venäjällä.

Taiteilija tekee aktiivisesti myös ympäristötaidetta. Viimeaikaisia töitä on esitelty mm. vuonna 2016 ja 2017 Sodankylän Kakslauttasessa pidetyssä ”Arctic Art Week” – symposiumissa sekä Pellossa pidetyssä ”Oranki-Art” – symposiumissa. Hänen ympäristötaidettaan on nähty myös ulkomailla mm. Venäjällä Petrozkavodskissa ”Karelian Land Art Festival” – tapahtumassa vuonna 2014. Hänet kutsuttiin myös Norjaan Hardangerin ”Mellon Himmel og Fjord” – ympäristötaidetapahtumaan vuonna 2016.

Poussu yhdistää teoksissaan kolmiulotteista muotoa ja väri-ilmaisua. Värin ja plastisen muodon suhde on mielenkiintoinen, värillä voi muuttua, korostaa tai hävittää plastista muotoa. Jo vuosia taaksepäin Poussu on pyrkinyt rikkomaan maalauksissaan neliöön ja suorakaiteeseen rajatun peruspinnan kulkien pois kaksi-ulotteisesta illusorisesta tilasta kohti maalauksen ja veistoksen yhdistämistä.

Jyrki Poussun työt ovat olleet reliefityyppisiä tai vapaita tilallisia kappaleita, joissa väritapahtumat, erilaiset materiaali-vaikutelmat ja sarjallisuus ovat keskeisiä rakenneosia. Abstraktit muodot ja pintakuviot voidaan nähdä kokonaisuudessaan suurena merkkijärjestelmänä, jossa luonnon prosessit ja ihmiskäden työstämät kulttuuriset merkit yhdistyvät. Taiteilija tiivistää uusia merkityksiä, tihentyneitä sisältöjä, jotka toisin kuin oppimamme yksiselitteisyyteen pyrkivät merkit antavat tilaa mielikuvituksen sepitteiselle monitulkinnaisuudelle.