Miika-Lauri Karttunen

Jäsenjärjestö
  • Suomen Kuvanveistäjäliitto
Puhelinnumero

0415129370

Sähköposti

miika.karttunen@gmail.com

  • Minulla ei ole Y-tunnusta.
  • Laskutan osuuskunnan kautta
  • En kuulu ennakkoperintärekisteriin

Julkiset teokseni ovat yhden ihmisen kokoisia arkkitehtonisia veistoksia. Pinta ja muoto rajaavat ulko- ja sisätilan jotka teoksissani ovat yhtä tärkeitä, mutta painottuvat eri tavoin riippuen kokijan asemasta suhteessa veistokseen. Materiaali määrittää tilojen keskinäisen suhteen: mitä ilmavampi materiaali sitä tasapainoisemmassa suhteessa tilat ovat keskenään ja vähemmän riippuvaisia siitä onko kokija teoksen sisällä, ulkona – vai sekä että.

Veistosteni kautta tutkin sitä miten teoksen – kontekstisidonnainen – aihe, materiaali(t) ja toteutus vaikuttavat kokemukseen.