Taidehankkeen raportointi

Hyvä loppuraportti säilyttää hankkeen keskeisimmät tiedot

Etenkin hankkeissa, joissa on mukana ammattitaitoinen taideasiantuntija, tilaaja/asiakas voi odottaa saavansa hankkeen päätteeksi yhteenvedon taidehankkeesta. Järkevintä onkin  sopia siitä sopimuksessa. 

Hyvä raportti tallentaa taidehankkeen vaiheet ja osapuolet niin, että vuosienkin päästä voidaan todentaa hankkeen historia, löytää prosesseissa mukana olleita tahoja tai ymmärtää tehtyjä ratkaisuja. Erityisen olennaista hyvä raportointi on myöhemmissä ongelmatilanteissa, tai kun ympäristössä tai rakennuksessa, jossa teos sijaitsee, tapahtuu muutoksia. Prosessinaikaiset tiedot eivät sisälly taideteoksen huoltokirjaan tai ohjeeseen.

Käytänteet ja muodot raportoinnissa ovat vaihtelevia, eikä yhtenäistä taidehankeraporttiohjetta ole olemassa.  Alla listauksen muodossa apua siihen, mitä tietoja hankkeesta on hyvä raportin muodossa tallentaa:

Projektin nimi

Tilaaja, osapuolet

Projektin vastuuhenkilöt

Toteutusaika

Budjetin kokonaissumma (eriteltyinä, jos useampi maksaja)

Ohjaus- tms. työryhmä,  projektiin osallistuneet muut tekijät ja toimijat aloittain, yhteistyökumppanit, oikeudet ©

Taidekonsultti

Projektitiedot (projektin kuvaus):

Jatkotoimenpiteet: 

Muut projektin erityishuomiot ja -päätökset (esim. elinkaaren suhteen, seuranta)

Projektin arvio:

Liitteet: