KaiPuu

Johanna Sinkkonen

Turku

Valmistumisvuosi

2020

Ympäristö
  • Kaupunkialue
  • Viheralue
Toteutustapa
  • Väliaikainen
  • Yhteisöllinen
Paikkakunta

Turku

Turun Aurajoen rannalle syntyi heinäkuussa 2020 Holz Kollektiv:n puihin kiinnittyvä satojen metrien pituinen KaiPuu yhteisö- ja ympäristötaideteos. Teos koostui kaupunkilaisten kaipuun tarinoista, jotka kiedottiin konkreettiseksi Aurajoen rannan puihin. Tarinoita kerättiin etukäteen nettisivujen ja mainosten kautta, sekä ihmiset saivat tulla myös itse kietomaan oman KaiPuun puunsa heinäkuussa järjestetyissä avoimissa työpajoissa.

Turun kaupunki järjesti alueen visuaalisten alojen ammattilaisille suunnatun ideakilpailun elävöittämään ja kaunistamaan Turun kesää ja alkusyksyä. Ehdotuksista viisi valittiin ja palkittiin. Näistä yksi oli Holz Kollektiv:in  yhteisö- ja ympäristötaiteellinen Aurajoen rannan puihin kiinnittyvä KaiPuu-teos.

KaiPuu oli yhteisö- ja ympäristötaiteellinen teos Aurajoen rannalla, puiden kanssa. Teos tutki ihmisten suhdetta toisiin ihmisiin ja luontoon, erityisesti urbaaniin luontoon. KaiPuu kysyi, muuttuvatko nämä suhteet globaalin kriisin aikana? KaiPuu henki poikkeuksellista aikaa, jossa kaipuu koskettaa koko maailman väestöä. KaiPuu toi Turun alueella asuvien ihmisten kaipuun näkyväksi, samalla luomalla käsin kosketeltavaa yhteyttä luontoon, joka oli juuri tässä ajassa tuonut monelle lohtua. Teos toteutettiin Tuomiokirkkosillan ja Kirjastosillan välille.

 

Työryhmä:

Taiteilija: Holz Kollektiv (Johanna Sinkkonen ja Pia Bartsch)

Tuottaja: Johanna Sinkkonen

Performanssi: Sandrina Lindgren ja Ishmael Falke