Moirepark

Pauli Ahopelto

Lahti

Valmistumisvuosi

2023

Ympäristö
  • Kaupunkialue
  • Rakennukset
  • Rakennukset, ulkopuoli
Toteutustapa
  • Pinta
  • Valo
  • Veistos
Paikkakunta

Lahti

Lahden Rantakartanon pysäköintilaitoksen julkisivut on suunniteltu. Hankkeen taiteilija Pauli Ahopelto ideoi julkisivutaideteokseksi Moire Park -nimisen kokonaisuuden. Teos on suunniteltu paikkasidonnaisesti kiinteäksi osaksi rakennuksen arkkitehtuuria (3 julkisivua, asemakaavavaatimus).

Teos on ns. moiré-efektiin perustuva kokonaisuus. Kyseessä on teospinnalle liikevaikutuksessa muodostuva interferenssi kuvio, joka muodostetaan päällekkäisillä puurimoilla. Rimojen väri, asennuskulma ja -välistys saavat aikaan halutun taiteellisen vaikutelman (rimakulma n. 5 astetta). Materiaalina on puulankut (2″x 4″) luonnollisessa sävyssään.

Moire Park-julkisivuteos on linjakas puupintarakenne. Lankkujen rytmikästä rivistöä ei välttämättä ensinäkemältä koe taideteokseksi. Tässä juuri piilee teoksen taika. Rakennus sijaitsee olosuhteessa, jonka ympärillä olennaista on alituinen liike. Teoksen interferenssi tarttuu tähän liikkeeseen kutsuvasti ohjaten ja väreilyllään saattaen. Vuoden- ja vuorokauden ajat, vallitseva valo, varjot ja kulkusuunnat muuntavat teoskokemusta alati uudistuen. Kontrastina interferenssien tanssille, on seinäpinnalla kuitenkin staattisen orgaaninen ja jännittävän hiljainen puurakenne. Teoksen nimi antaa vaikutelman syntyvästä tunnelmasta, mutta myös rakennuksen käyttötarkoituksesta.