Stage

Kirsi Kivivirta

Espoo

Valmistumisvuosi

2019

Ympäristö
  • Rakennukset, sisäpuoli
Toteutustapa
  • Pinta
Paikkakunta

Espoo

Valkoisesta posliinisavesta valmistetun teoksen nimi on ”Stage” ja sen tunnelma on lavastuksenomainen. Se kuvaa paikkaa, joka antaa puitteet ihmisten ja ajatusten kohtaamiselle ja toiminnalle.
Pisarat kuvastavat vuorovaikutusta sekä jatkuvaa ajatusten ja ideoiden liikettä. Yksittäisistä pisaroista syntyy polkuja, jotka kasvavat ja yhdistyvät uusiksi pisaravirroiksi. Ne liittävät ihmisen osaksi luonnon kiertoa, uusiutumista ja elinvoimaa.
Kauppakorkeakoulun julkisen taiteen tavoitteena on luoda osallistava ja dialogia korostava kokemus sekä korostaa avoimen ja matalan hierarkian työskentely- ja oppimisympäristöä. Rakennuksen taiteen periaate ”Ihmiskeskeinen lähestymistapa” kunnioittaa menneisyyttä pitäen katseen samalla tulevassa.
The name of the piece out of white porcelain clay is ”Stage” and its atmosphere is stage-like, as it depicts a place that will create a setting for people and ideas to encounter.
The droplets depict interaction as well as the continuous movement of thoughts and ideas. Single droplets form paths that grow and join with others to create droplet flows. They allow people to become part of the cycle of nature, rejuvination and life force.
Public art at the School of Business aims to create an inclusive and dialogical experience and to create an open and low hierarchy working and learning environment. The art concept Human approach respects the past, still keeping an eye on the future.

Teos kartalla