Taidehanke osana rakennushanketta

Julkisen taiteen tulisi olla kiinteä ja merkityksellinen osa rakennettua ympäristöä. Paras lopputulos saavutetaan, kun taide otetaan mukaan rakennushankkeisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Taidehankkeen kytkeminen osaksi rakennushanketta toteutuu menestyksellisimmin kun päätös taidehankinnasta tehdään jo valmisteluvaiheessa: hankekehitysvaiheessa tai sitä ennen tarveselvitysvaiheessa.

Valmisteluvaiheessa ohjelmoidaan taidehanke, päätetään muun muassa miten taidehankinta tehdään, ketkä ovat osapuolia, kuka päättää hankinnasta, mikä on aikataulu ja mikä on taiteen kustannusraami. Taiteelle voidaan määritellä myös konsepti: määritellä sen teema ja integroituminen arkkitehtuuriin.

Suunnitteluvaiheessa valitaan taiteilija sovitulla tavalla. Eteneminen luonnosten kautta lopulliseen toteutukseen vaatii yhteistyötä taiteilijan sekä suunnittelijoiden ja teknisten asiantuntijoiden kesken. Taidehankkeen vastuista, aikatauluista ja toteuttamisesta sovitaan kirjallisissa sopimuksissa. Taidehanke esitetään tarvittaessa myös rakennussuunnitelmissa, viranomaispiirustuksissa, työpiirustuksissa ja urakka-asiakirjoissa.

Toteuttamisvaihe etenee sopimuksen pohjalta. Taidehanke nivoutuu rakennushankkeen aikatauluun ja prosessiin.

Luovutusvaiheessa teos luovutetaan tilaajalle, joko erillisenä tai osana muuta kohteen vastaanottotarkastusta.

Ylläpitovaiheessa teoksen tilaaja/omistaja huoltaa, hoitaa ja ylläpitää teosta taiteilijan laatimien ohjeiden mukaan.