Julkisen taiteen edistäminen kunnissa

Tavoitteet taiteen liittämisestä rakentamiseen määritellään kunnissa yleensä alueellisesti kaavasuunnittelun yhteydessä. Jos kunta on tehnyt päätöksen taiteen prosenttiperiaatteen käytöstä, niin se velvoittaa kuntaa ottamaan taiteen mukaan merkittäviin julkisiin talonrakennus- tai infrahankkeisiin.

Alueellisen asemakaavan liitteeksi voidaan laatia ohjeellinen taiteen yleissuunnitelma (esimerkiksi Vantaan Leinelän yleissuunnitelma) tai taideohjelma (esimerkiksi Porvoon Länsirannan taideohjelma) tai taideohje (esimerkiksi Vantaan Keimolanmäen taideohje).

Taideohjelmasta voi tulla velvoittava, jos sen määrittelemät  periaatteet liitetään kaavamääräyksiin, tontinluovutusehtoihin ja rakentamistapaohjeisiin. Taiteen toteuttamisesta osana aluerakentamista voidaan sopia myös muilla tavoin kunnan ja alueen rakennuttajien kesken (kuten Tampereen Vuoreksessa).