Suunnittelijan tehtävät

Pääsuunnittelija, usein arkkitehti, vastaa talonrakennushankkeen suunnittelusta kokonaisuutena. Hän varmistaa, että taiteilija otetaan riittävän ajoissa mukaan suunnitteluprosessiin ja että taiteilija saa tarvittavat lähtötiedot kohteesta. Pääsuunnittelija hakee tilaajan valtakirjalla tarvittaessa sijoitus-, rakennus- tai toimenpideluvan teokselle. Lisäksi hän vastaa ympäristön soveltuvuudesta teoksen ripustukseen, sijoitukseen tai muuhun esillepanoon.

Ympäristö- tai maisemasuunnittelija vastaa infrahankkeen rakennustaiteellisesta suunnittelusta. Hän voi usein vaikuttaa taideteoksen sijoitukseen sekä teostyypin valintaan ja toimii taiteilijan lähimpänä yhteistyökumppanina suunnitteluvaiheessa.

Rakennesuunnittelija varmistaa teoksen sijoituspaikan rakenteiden ja kiinnitysten kestävyyden. Hän vastaa ulkotiloihin tulevien teosten perustusten suunnittelusta tarvittaessa yhdessä geoteknisen suunnittelijan kanssa. 

LVIS-suunnittelija tarvitaan, kun teokseen liittyy sähköllä tai vedellä toimivia osia, kuten valaistus ja vesiallas. Taideteosten teknisiä ratkaisuja koskevat samat määräykset kuin muutakin rakentamista. 

Liikenne-, katu- ja tiesuunnittelijat vastaavat infrahankkeissa yhdyskuntateknisestä suunnittelusta ja varmistavat, että liikenne- ja kunnallistekniikan vaatimukset otetaan huomioon teoksen sijoituksessa.