Taidekonsultin tehtävät

Taide rakentamishankkeessa on kolmen erilaisen toiminnan – suunnittelun, rakentamisen ja taiteen – yhdistämistä. Taidekonsultin tehtävänä on toimia tulkkina käytäntöjen välillä. 

Taidekonsultti on taiteen asiantuntija, joka koordinoi yhteen taide- ja rakennusprojektin. Konsultin (koordinaattorin, asiantuntijan, kuraattorin) keskeinen tehtävä on laatia toteutuskelpoinen ja realistinen suunnitelma taiteen toteuttamisesta. Näin taataan hyvin organisoitu ja hallittu yhteistyö hankkeen eri osallistujien kesken.

Tarve konsultin palkkaamiseen riippuu hankkeen mittakaavasta ja vaativuudesta. Taideasiantuntijan palveluita tarvitaan erityisesti laajoissa hankkeissa, joissa on suuria, monen taiteilijan samanaikaisesti toteuttamia teoksia, sekä pitkäkestoisissa hankkeissa, joissa henkilöt ja osapuolet voivat hankkeen aikana usein vaihtua.