Taiteilijan tehtävät

Taiteilija täydentää teoksellaan muiden suunnittelijoiden luomaa kokonaisuutta. Hän vastaa, että teos on toteutettavissa ja se täyttää yleiset turvallisuus- ja kestävyysvaatimukset sekä teokselle sopimuksissa asetetut ehdot. Taiteilijan tehtäviä taidehankkeissa ovat muun muassa:

• tarjousten tekeminen rakennuttajalle ja myöhemmin sopimukset tämän kanssa

• teoksen luonnos- ja toteutussuunnittelu sekä työselostuksen laatiminen

• työn perustusten, asennuksen, valaistuksen ym. teknisten ratkaisujen suunnittelu yhteistyössä erikoissuunnittelijoiden kanssa

• tarvittavien alihankintasopimusten valmistelu/tekeminen

• teoksen valmistaminen tai valmistuksen valvominen sekä kuljetuksen ja asennuksen valvominen

• teoksen huolto-ohjeen laatiminen tilaajalle