Talonrakennus

Taiteen kytkeminen osaksi talonrakennushanketta toteutuu menestyksellisimmin kun päätös taidehankinnasta tehdään jo tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa.

Päätös voidaan tehdä myöhäisemmässäkin vaiheessa, jolloin taiteilijalta ja rakennuttajavastuussa olevilta vaaditaan enemmän taitoa ja kykyä integroida taidehankinta rakennushankkeen senhetkiseen vaiheeseen.

Rakennusvalvontaviranomainen varmistaa rakennuslupavaiheessa, että kohdetta koskevat asemakaavalliset tavoitteet sekä kaupunkirakentamisen ohjeet ja määräykset on otettu huomioon.