Käsitteitä

Rakennushankkeella tarkoitetaan toteutettavaa talonrakennusalan tai infra-alan rakennuskohdetta. 

Talonrakennushankkeilla tarkoitetaan rakennusten tai niihin verrattavien kohteiden rakentamista tai peruskorjausta.

Infrahankkeilla tarkoitetaan julkisten tie-, katu-, tori- ja puistoalueiden rakennushankkeita. Hankkeet voivat olla uudisrakennus- tai peruskorjaushankkeita.

Rakentamisprosessilla tarkoitetaan hankesuunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon asti ulottuvaa rakennushankkeen toteuttamisprosessia. 

Taideprojektilla (hanke) tarkoitetaan teoksen tilausta taiteilijalta tai taiteilijoilta tiettyyn rakennuskohteeseen tai laajempaan hankkeeseen niin, että työ käsittää teoksen suunnittelun ja toteutuksen. 

Taidekonsultilla (taidekoordinaattori tai -asiantuntija) tarkoitetaan rakennushankkeeseen integroitua asiantuntijaa, joka koordinoi taiteen hankintaa ja sen toteuttamista osana rakennus- ja suunnitteluprosessien kokonaisuutta sekä toimii välittäjätahona ja yhdyssiteenä hankkeen osapuolten välillä. Työn tarve ja laajuus suhteutetaan hankkeen kokoon.

Taideohjelmalla tarkoitetaan yleissuunnitelmaa taiteen käytöstä. Ohjelmassa määritetään osapuolia ohjaavat tavoitteet, sekä taiteen hankinta- ja rahoitustavat ja aikataulut.

Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että rakennushankkeen rakennuskustannuksista varataan tietty osuus (usein 0,5…2 %) taiteen hankkimiseen.