Tilaajan tehtävät

Hankkeen rakennuttaja ja tilaaja ovat yleensä sama asia: tilaaja on se, joka tekee päätöksen taidehankkeesta. Rakennuttaja vastaa rakennushankkeesta kokonaisuutena.

Taidehankkeessa rakennuttajan/tilaajan tehtäviä ovat mm.:

Talonrakennushankkeet voivat olla julkisia tai yksityisiä tai niiden sekoituksia. Valtion talonrakennushankkeissa tilaajana ja rakennuttajana on pääasiassa Senaatti-kiinteistöt. Kunnissa tilaajina toimivat monet hallintokunnat ja rakennuttaminen on yleensä keskitetty kiinteistö- ja rakennustoiminnasta vastaavaan virastoon.

Kuntien infra-alan rakennushankkeista vastaavat kuntien tekniset virastot ja valtion hankkeista Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset.