The mirror image

Paavo Räbinä

Vantaa

Valmistumisvuosi

2002

Ympäristö
  • Rakennukset, sisäpuoli
Toteutustapa
  • Video
Paikkakunta

Vantaa

Taideteos: ’Peilikuva, 2002
Selostus taideteoksen ideasta:
Yhdeksän osainen videotaideteos, joka sijouttuu eri puolelle Vantaan Viestintälukion sisääntulon aulatilaa.
Teoksessa on kuvattu yhdeksän eri maahanmuuttaja perhettä, jotka odottivat maahanmuuttoviranomaisten
päätöstä Joutsenon Pakolaiskeskuksessa.
Teos on kuvattu ja editoitu morphi – menetelmällä, jossa pakolaisten kasvot muuttuvat hitaasti,
huomaamatta äidistä tytöksi tai isästä pojaksi. Teoksessa ei ole äänimaailmaa.
Selostus taideteoksen sisällöstä:
Miten meille on käynyt näin? Miksi eri-ikäisten ja ihmisryhmien välille on revennyt tälläinen
ymmärrämättömyyden kuil ja suvaiesemattomuuden kuilu?
Juuri ymmärtämisen vaikeudesta kasvaa tämän päivän ongelma, välinpitämättömyys. Hyväksymme
asioita, joita eidän ei pitäisi hyväksyä. Emme puutu asioihin joihin meidän ei pitäisi hyväksyä. Emme
puutu asioihin joihin meidän pitäisi puuttua. Emme ota vastuuta, joka meille kuuluu. Eriryisesti tämä
ongelma näkyy maahanmuuttajien keskuudessa.
Suvaitsemattomuus syntyy siitä, että kohtaamme jotakin vierasta, joka vieraudellaan ahdistaa ja pelottaa
meitä. Tuntematon muuttuu uhkaavaksi, kun ihmisellä ei ole riittäviä keinoja ymmärtää ja siten hallita
uutta tilannetta. Oma epävarmuus ei anna rohkeutta uuden kohtaamiseen.
Suvaitsamattomuus edyllttää riittävää perusluottamusta ja mahdollisuuksia ymmärtää ja arvioida vieraaksi
koettua. Tarvitaan kykyä empatiaan. Suvaitsevaisuuden lisääminen edellyttää kaikkien ihmisten
erilaisuuden painottamista, erilaisuuden arvostamista: tasa-arvon ja veljeyden ja samanlaisuuden myytin
rohkeaa rikkomista.
Kyky empatiaan, samoin kuin kyky henkilökohtaiseen onnellisuuteen syntyy vain riittävän hitaan,
vaihettaisen kypsymisen kautta, jssa jatkuvuus rakentuu vastavuoroisten ihmissuhteiden pysyvyyden
pohjalta.
Teoksessa ’Peolikuvaä esitän suvaisevaisuuden kasvua erilaisten vaiheitten kautta, astettain, hitaasti

Teos kartalla