Tulevaisuuteni kaupunki

Pekka Paikkari

Helsinki, Jakomäki

Valmistumisvuosi

2012

Ympäristö
  • Infrastruktuuri
  • Kaupunkialue
Toteutustapa
  • Pinta
  • Valo
  • Veistos
  • Yhteisöllinen

BRODA / Jakomäen ja Alppikylän alikulku
Broda sijoittuu nykyisen Jakomäen sekä kehittyvän, uuden Alppikylän alueen välille ja on keskeinen osa alueita yhdistävää raittia. Jakomäen alue on esikaupunkien kehittämisen näkökulmasta aktiivisia toimenpiteitä tarvitseva kaupunginosa, jolle ostarin alueen asemakaavoituksen lisäksi alikulun parantaminen on hyvin tärkeää.
Alikulkutunnelien parannushanke oli osa WDC (World Design Capital) ohjelmaa. Raitilla olleisiin kahteen alikulkutunneliin suunniteltiin kaksi teoskokonaisuutta (P. Paikkari / Tulevaisuuteni kaupunki, Karin Widnes / Kauneuden sanoja).
Alueen lapset ja nuoret kutsuttiin mukaan miettimän ja suunnittelemaan oman ympäristönsä parantamista. Ala ja yläkoulujen oppilaat piirsivät kuvia ja kirjoittivat sanoja, jotka liitettiin osaksi alikulkuun suunniteltua laattapintaa.
Nuoret toteuttivat sarjakuvakirjan tunnelin rakennusvaiheista ja alueen nuorisotalolla järjestettiin mm. savisoitinkursseja .
Tärkeänä alikulun turvallisuuden lisääjänä on tunneliin suunniteltu valaistus.

Teos kartalla