woman and Tree

Muhammad Khan

AAM Studio, Tupavuori 1 E, 00570 Helsinki

Valmistumisvuosi

2016

Toteutustapa
  • Veistos

Women and trees both have so many similarities. Both are a gift from the Almighty.

Naisilla ja puilla on niin paljon yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat lahja Kaikkivaltialta.

Teos kartalla