Taiteen hankintatapoja

Teoksen tilaus kohteeseen

Taidehankkeissa voidaan käyttää hankintalain mukaista suoraa hankintaa taiteilijalta tai taiteilijoilta, jotka aiempien referenssien, kokemuksen tai muun tiedon perusteella ovat sopivia kyseiseen kohteeseen. Teoksille asetetut vaatimukset määräytyvät tapauskohtaisesti. Taidehankinnat ovat aina ainutkertaisia, joten ne eivät edellytä julkisissa hankinnoissa muutoin noudatettavaa hankintalain mukaista kilpailutusmenettelyä.

Taiteilijalta voidaan tilata ensin luonnos, ja vasta sen pohjalta päättää varsinaisen teoksen tilaamisesta. Yleensä teos tilataan siten, että taiteilija vastaa teoksen suunnittelusta ja tuotantokustannuksista. Mahdollista on myös se, että tilaaja vastaa teoksen tuotantokuluista ja prosessista. Tällöin taiteilija vastaa ensisijaisesti teoksen suunnittelusta ja valmistusprosessin valvonnasta.

Sopimukset tulee aina tehdä kirjallisina. Ohjeellisia malleja luonnossopimuksesta ja tilaussopimuksesta löydät täältä.
Lisää tietoa julkisista hankinnoista taidealalla löydät täältä.

Kilpailut

Kilpailut voivat olla yleisiä, kaikille avoimia kilpailuja tai kutsukilpailuja tai näiden yhdistelmä.

Yleiset kilpailut voivat olla hieman työläitä, mutta niiden lopputulos usein järjestäjälle antoisin. Kutsukilpailuun järjestäjä valitsee referenssien perusteella taiteilijat, yleensä 3-5 kilpailijaa.

Kilpailu voi olla myös kaksivaiheinen siten, että ensimmäinen vaihe toteutetaan ideakilpailuna, jolla etsitään sopivia teostyyppejä ja taiteilijoita. Toisessa vaiheessa järjestetään valittujen ideoiden (yleensä 3-5) perusteella taiteilijoiden kesken kutsukilpailu, jonka tuloksena  valitaan toteutettava teos ja sen tekijä.

Taidekilpailu voidaan myös liittää kohteen muuhun suunnittelukilpailuun niin, että taideteosta ja tekijää koskevat vaatimukset on määritelty osana kilpailuohjelmaa. Taiteilija on tällöin kilpailutyöryhmän jäsen ja luonnokset taideteokseksi esitetään ja arvioidaan osana kokonaisuutta.

Kilpailujen järjestämisessä on hyvä noudattaa Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä. Muita sovellettavia sääntöjä voivat kohteesta ja tavoitteista riippuen olla myös Ornamon tai Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusäännöt.

Valmiiden teosten osto ja lainaus

Rakennuskohteisiin voidaan ostaa myös valmis, kohteeseen soveltuva teos. Teoksen osto voi tapahtua rakennushankkeen budjettiin sisällytetyllä erillisellä taidevarauksella tai rakennushankkeen ulkopuolisella rahoituksella.

Joissakin tapauksissa teos voidaan lainata tai saada ns. deponointina kohteeseen. Tulipa laina suoraan taiteilijalta tai muulta teoksen omistajalta, lainasta on hyvä sopia kirjallisesti.

Monien kuntien taidemuseot/kulttuuritoimet hankkivat myös taideteoksia, joita sijoitetaan kunnan virastoihin, laitoksiin ja muihin toimitiloihin, myös ulkotiloihin. Niistä saa tieoa oman kunnan taidemuseolta/kulttuuritoimesta.

Valtion kiinteistöjen taidehankinnoista vastaa valtion taideteostoimikunta.

Väliaikainen taide

Rakennushankkeisiin voidaan luontevasti kytkeä myös taidetta ennalta määritellyksi ajaksi. Taide voi esimerkiksi olla osa työmaavaihetta, siirtyä tai muuttaa muotoaan hankkeen edetessä tai luoda hankkeelle erityistä arvoa yhtenä hetkenä. Väliaikainen taide on osa ympäristötaideprojektia esimerkiksi Helsingin Kalasatamassa.