Ohjeita, oppaita ja sopimusmalleja

Sopimusmalleja

Taidehankkeesta laaditaan aina kirjallinen sopimus tilaajan ja taiteilijan kesken

Tilaaja ja taiteilija voivat tehdä ensin sopimuksen luonnoksesta. Sopimuksessa määritellään työn sisältö ja laajuus, aikataulu, teokselta vaadittavat ominaisuudet ja tarvittava suunnitteluaineisto sekä luonnospalkkio. Taiteilija toimittaa luonnosvaiheen päätteeksi tilaajalle selvityksen teoksen luonteesta, materiaaleista, toteutuksesta, sijoituksesta, ylläpidosta ja kustannuksista sekä toimitusehdoista ja eri osapuolten vastuista.

Kun tilaaja on hyväksynyt taiteilijan luonnoksen, tilaaja ja taiteilija tekevät sopimuksen teoksen varsinaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Yleensä taiteilija vastaa teoksen toteuttamisesta. Sopimuksessa määritellään tarkoin tehtävän sisältö sekä työn aikataulu, kustannukset ja palkkion maksuaikataulu työvaiheittain, tehtävien jako ja eri osapuolien vastuut sekä muut työhön liittyvät seikat. Sopijaosapuolena voi olla taiteilijan lisäksi ulkopuolinen valmistaja. Joissain tapauksissa tilaaja voi vastata teoksen tuotantokuluista, jolloin taiteilija vastaa ensisijaisesti valmistuksen valvonnasta.

Mikäli hankkeessa on mukana erillinen taideasiantuntija, sopimuksissa on otettava huomioon hänen tehtävänsä ja vastuunsa. Lue lisää taidekonsultin tehtävistä ja roolista taidehankkeissa kohdassa Taidekonsultointi.

Sopimusmallipohjia

Julkaisuja

Lait ja asetukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. (RT YM1-21511, Infra YM-720075)

Laki julkisista hankinnoista. Suomen säädöskokoelma 348/2007. (RT TEM-21547, Infra TEM-720177)

Tekijänoikeuslaki. Suomen säädöskokoelma 404/1961. (RT OKM- 21589, Infra OKM-720194)

Kirjallisuutta

Arabia, Arabia : taiteellinen toiminta osana asuinympäristön suunnittelua, tapaus Arabianranta, Helsinki. Tuula Isohanni. Taideteollinen korkeakoulu, 2006.

Taide rakennetussa ympäristössä. Anne Valkonen. Rakentajain Kustannus Oy, Gummerus Oy, 1986.

Taide rakennushankkeessa. Opas tilaajalle. Toim. Milla Järvipetäjä ja Aura Nikkilä. Suomen Rakennusmedia Oy, 2012.

Taidekehän tarina. Kankaanpään kulttuurinen ja fyysinen muutos taidekaupungiksi diskurssien valossa. Maija Anttila. Arkkitehtuurin tutkimuksia 2008/33. Teknillinen korkeakoulu, 2008.

Taidetta suunnitteluun. Taidehankkeet ja taidetoiveet suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Laura Uimonen. Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, 2010.

Työn iloa! Muotoilijan ammatillinen opas. Janita Korva. Ornamo 2015.

Ympäristön taide. Ossi Naukkarinen. Taideteollinen korkeakoulu, 2003.