Taiteen lisäarvo ympäristölle

Taide vahvistaa rakennetun ympäristön elämyksellisyyttä, viihtyisyyttä ja identiteettiä. 

Taide lisää alueiden vetovoimaisuutta ja ainutlaatuisuutta. Hankkimalla taidetta rakennuttaja kertoo arvostavansa käyttäjiä. Vastavuoroisesti käyttäjät sitoutuvat ympäristöönsä ja kokevat sen omakseen: yhteisöllisyys kasvaa, turvallisuuden tunne lisääntyy, hoito- ja huoltokulut vähenevät. Hyväksi ja turvalliseksi koettu ympäristö näkyy myös kiinteistöjen arvonnousuna.

Tilaajan ja rakennuttajan taide- ja kulttuurimyönteinen imago syntyy myös siitä, että ammattitaiteilijat saavat mahdollisuuksia tehdä sitä mitä parhaiten osaavat. Taide yhdistettynä hyvään suunnitteluun on kilpailuetu ja vetovoimatekijä. Taide vaikuttaa rakennetun ympäristön esteettisyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi taide välittää ja luo kulttuuriarvoja.

Aloite taiteen yhdistämisestä rakentamiseen voi tulla tilaajilta, suunnittelijoilta, viranomaisilta, käyttäjiltä tai taiteilijoilta. Taide voi tarkoittaa yksittäisiä teoksia tai laajoja kokonaisuuksia. Sitä voidaan toteuttaa asuinalueilla ja asuinrakennuksissa, liikennemiljöössä, julkisissa ulko- ja sisätilossa, toimitiloissa kouluista konttoreihin, kirkoista kirjastoihin.

Taidehankkeessa pääsee sujuvimmin alkuun taidekonsultin tai muun asiantuntijan avustuksella. Taiteen ottaminen mukaan hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa takaa korkeatasoisen ja kustannustehokkaan lopputuloksen.